Odber noviniek

Reklama

Kontaktné informácie

Dynamická rýchlo rozvýjajúca sa spoločnosť zameraná na predaj tovaru rôzneho druhu určeného pre široký okruh klientov.

Kontaktné údaje

Matus-Shop s.r.o.
Chmeľnica 95
064 01 Chmeľnica
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: Matus-Shop s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Chmeľnica 95, 064 01 Chmeľnica

IČO: 47 439 301
DIČ: 2023919667

Obchodný register Okresného súdu Prešov, vložka č: 29204/P oddiel sro

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2923903733 / 1100
IBAN: SK04 1100 0000 0029 2390 3733
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Kontakty
Tel.:
E-mail: kupujhet@gmail.com 

Zodpovedný vedúci: Matúš Kšenžigh